Juridische mededeling

Verantwoordelijke Uitgave/Publicatie : Yetix.be
De verantwoordelijke van de uitgave is een rechtsperoon.

Contractuele beperkingen op de technische gegevens

De website gebruikt de technologie JavaScript.

De Website zal niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiele schade opgelopen tijdens het gebruik van de website. Hierbij zal de gebruiker belofte doen de website te gebruiken met recente materiaal , zonder virussen en met een browser die onze website ondersteund.

Intellectuele eigendom en vervalsing

Yetix.be is eigenaar van de intellectuele eigendom of behoud het gebruiksrecht op alle elementen toegankelijk op onze website, namelijk de texten,afbeeldingen,voorkomen, logo’s, iconen, geluid en computerprogramma.

Ieder reproduktie, aanpassing, publicatie zal aanvaard moeten worden door Yetix.be

Verantwoordelijke beperkingen

De website Yetix.be bevat een aantal hyperteksten gelinkt naar andere website,geplaatst met de toestemming van Yetix.be.

Daarentegen heeft Yetix.be de mogelijkheid niet om de inhoud van de bezochte sites te controleren en zal dan niet verantwoordelijk worden gesteld.

Een bezoek op onze website Yetix.be kan een installatie van cookies veroorzaken op de computer van de gebruiker.

Een cookie is een klein bestand , die niet toelaat om de indentitieit van de gebruiker te kennen, maar die informative opslaagt ivm het bezoek van een computer op onze website.

De verkregen bestanden dienen om het bezoek op onze site te vergemakkelijken.

De relevante recht en juridische toewijzing

Elke twist veroorzaakt door het gebruik van de website Yetix.be onderwerpt zivh aan het Belgisch recht. Deze wordt dan overgedragen aan de bekwame rechtbanken van Brussel.